“Гадас” – Хичээл1

Цагаан талаас 24, хар талаас 27-гийн буудлыг гадас буюу "кол"-ын буудал гэж нэрлэнэ. Гадас тавих, кол тавих гэж ярьдаг