Танилцуулга

11 views
IELTS academic шалгалт ямар хэсгүүдтэй вэ? Хэрхэн бэлдэх тухай товчхон. Дараагийн видеонд илүү дэлгэрэнгүй!

You may also like

IELTS сонсох шалгалт

IELTS сонсох шалгалтын хэсгүүдийн агуулга болон форматын тухай. Next [...]
1 views

IELTS сонсох: Хэрхэн өндөр оноо авах вэ?

Энэхүү видеонд IELTS сонсох хэсэгт хэрхэн өндөр оноо авах [...]
23 views