Функц – Хичээл 1

You may also like

Пифагорын теорем

Математикт хамгийн алдартай, хамгийн хэрэгтэй гэж хэлж болох энэхүү [...]
4 views

Нэмэх ба тэнцүү

Нэг оронтой тоонуудыг нэмэх бодлогыг англиар хэрхэн хэлэх вэ.
6 views

Хасах ба тэнцүү

Нэг оронтой тооноос нэг оронтой тоог хасахыг англиар хэлж сурна.
3 views

Математикийн англи хэлний үгнүүд No 1.

www.too.mn сайт дээр математик, химийн инженер, оюуны спортын видео [...]
8 views

Integers

Дунд ангийн математик - Хичээл 1.
2 views

Order of integers – Бүхэл тооны эрэмбэ

Эерэг ба сөрөг бүхэл тооны эрэмбэ, тоон шулуун дээр дүрслэх нь
2 views

Order of Integers

Бүхэл тооны эрэмбэ (үргэлжлэл)
2 views