Функц – Хичээл 2

You may also like

Пифагорын теорем

Математикт хамгийн алдартай, хамгийн хэрэгтэй гэж хэлж болох энэхүү [...]
14 views

Нэмэх ба тэнцүү

Нэг оронтой тоонуудыг нэмэх бодлогыг англиар хэрхэн хэлэх вэ.
9 views

Хасах ба тэнцүү

Нэг оронтой тооноос нэг оронтой тоог хасахыг англиар хэлж сурна.
4 views

Бүтэн квадрат

The perfect square
24 views

Математикийн англи хэлний үгнүүд No 1.

www.too.mn сайт дээр математик, химийн инженер, оюуны спортын видео [...]
38 views

Integers

Дунд ангийн математик - Хичээл 1.
6 views

Order of integers – Бүхэл тооны эрэмбэ

Эерэг ба сөрөг бүхэл тооны эрэмбэ, тоон шулуун дээр дүрслэх нь
4 views

Order of Integers

Бүхэл тооны эрэмбэ (үргэлжлэл)
5 views