IELTS сонсох: Хэрхэн өндөр оноо авах вэ?

20 views
Энэхүү видеонд IELTS сонсох хэсэгт хэрхэн өндөр оноо авах аргачлалуудын талаар тайлбарлах болно. Агуулга: 1. Ерөнхий зөвлөгөөнүүд 2. Сонсох тестийн дөрвөн хэсгийн тухай 3. Асуултуудын төрлүүд, тэдгээрийг хэрхэн хийх талаар

You may also like

Танилцуулга

IELTS academic шалгалт ямар хэсгүүдтэй вэ? Хэрхэн бэлдэх тухай [...]
3 views

IELTS сонсох шалгалт

IELTS сонсох шалгалтын хэсгүүдийн агуулга болон форматын тухай. Next [...]
1 views