Логарифмын бодлого 1

You may also like

Пифагорын теорем

Математикт хамгийн алдартай, хамгийн хэрэгтэй гэж хэлж болох энэхүү [...]
14 views