Order of Integers

Бүхэл тооны эрэмбэ (үргэлжлэл)

You may also like

Хасах ба тэнцүү

Нэг оронтой тооноос нэг оронтой тоог хасахыг англиар хэлж сурна.
4 views

Математикийн англи хэлний үгнүүд No 1.

www.too.mn сайт дээр математик, химийн инженер, оюуны спортын видео [...]
12 views

Integers

Дунд ангийн математик - Хичээл 1.
4 views

Order of integers – Бүхэл тооны эрэмбэ

Эерэг ба сөрөг бүхэл тооны эрэмбэ, тоон шулуун дээр дүрслэх нь
3 views