Order of integers – Бүхэл тооны эрэмбэ

Эерэг ба сөрөг бүхэл тооны эрэмбэ, тоон шулуун дээр дүрслэх нь

You may also like

Хасах ба тэнцүү

Нэг оронтой тооноос нэг оронтой тоог хасахыг англиар хэлж сурна.
4 views

Математикийн англи хэлний үгнүүд No 1.

www.too.mn сайт дээр математик, химийн инженер, оюуны спортын видео [...]
38 views

Integers

Дунд ангийн математик - Хичээл 1.
6 views

Order of Integers

Бүхэл тооны эрэмбэ (үргэлжлэл)
5 views