Ерөнхий

Видео хичээлийн вэбсайт

Энэхүү сайтаар математик болон бусад шинжлэх ухааны хичээлүүд, мөн өөрсдийн туршлага хуримтлуулсан салбарын сэдвүүдээр видео хичээл бэлтгэн хүргэх болно. Дэлхийн хэмжээнд өрсөлдөхүйц боловсрол эзэмших, Монгол улсын ирээдүйд нэн шаардлагатай мэргэжлүүдээр суралцах хүүхдүүдэд ямар нэг байдлаар […]