Математикийн англи хэл

Математикийн англи хэлний үгнүүд

Видео хичээлийн сайтын үндсэн чиглэлийн нэг нь математикийн англи хэл юм. Дэлхийн хэмжээний мэргэжилтэн болохын тулд гадаадын их дээд сургуулиудад суралцах, дотооддоо сурсан ч англи хэл дээрх мэргэжлийн ном, гарын авлагыг ашиглах, интернэтэд байгаа асар […]