Математикийн англи хэл

Математикийн англи хэлний үгнүүд

Видео хичээлийн сайтын үндсэн чиглэлийн нэг нь математикийн англи хэл юм. Дэлхийн хэмжээний мэргэжилтэн болохын тулд гадаадын их дээд сургуулиудад суралцах, дотооддоо сурсан ч англи хэл дээрх мэргэжлийн ном, гарын авлагыг ашиглах, интернэтэд байгаа асар […]

Ерөнхий

Видео хичээлийн вэбсайт

Энэхүү сайтаар математик болон бусад шинжлэх ухааны хичээлүүд, мөн өөрсдийн туршлага хуримтлуулсан салбарын сэдвүүдээр видео хичээл бэлтгэн хүргэх болно. Дэлхийн хэмжээнд өрсөлдөхүйц боловсрол эзэмших, Монгол улсын ирээдүйд нэн шаардлагатай мэргэжлүүдээр суралцах хүүхдүүдэд ямар нэг байдлаар […]