Видео хичээлийн вэбсайт

Энэхүү сайтаар математик болон бусад шинжлэх ухааны хичээлүүд, мөн өөрсдийн туршлага хуримтлуулсан салбарын сэдвүүдээр видео хичээл бэлтгэн хүргэх болно. Дэлхийн хэмжээнд өрсөлдөхүйц боловсрол эзэмших, Монгол улсын ирээдүйд нэн шаардлагатай мэргэжлүүдээр суралцах хүүхдүүдэд ямар нэг байдлаар дэмжлэг болох зорилгыг бид өмнөө тавьсан болно. Мөн түүнчлэн бага ангийн математик, математикийг англи хэл дээр суралцахад бэлтгэхийг гол зорилгуудын нэг болгон тавьж байна.

Цаашид энэ сайтын агуулгыг баяжуулах зорилгоор видео хичээл бэлтгэж заах багш, мэргэжилтнүүдтэй бүхий л талаар хамтран ажиллах болно. Бидний ажлын хамгийн гол онцлог нь бүх видео хичээлүүд суралцагсдад үнэ төлбөргүй хүрэх юм.

Математикийн англи хэлХимийн инженерМатематикДаам

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.