3 video(s) found

Танилцуулга

IELTS academic шалгалт ямар хэсгүүдтэй вэ? Хэрхэн бэлдэх тухай [...]
18 views

IELTS сонсох шалгалт

IELTS сонсох шалгалтын хэсгүүдийн агуулга болон форматын тухай. Next [...]
10 views

IELTS сонсох: Хэрхэн өндөр оноо авах вэ?

Энэхүү видеонд IELTS сонсох хэсэгт хэрхэн өндөр оноо авах [...]
30 views