8 video(s) found

Хасах ба тэнцүү

Нэг оронтой тооноос нэг оронтой тоог хасахыг англиар хэлж сурна.
5 views

Математикийн англи хэлний үгнүүд No 1.

www.too.mn сайт дээр математик, химийн инженер, оюуны спортын видео [...]
61 views

Integers

Дунд ангийн математик - Хичээл 1.
12 views

Order of integers – Бүхэл тооны эрэмбэ

Эерэг ба сөрөг бүхэл тооны эрэмбэ, тоон шулуун дээр дүрслэх нь
5 views

Order of Integers

Бүхэл тооны эрэмбэ (үргэлжлэл)
5 views

Sub Categories

Дунд анги

Дунд ангийн хичээлүүд
3 videos