Дунд ангийн хичээлүүд

3 video(s) found

Integers

Дунд ангийн математик - Хичээл 1.
4 views

Order of integers – Бүхэл тооны эрэмбэ

Эерэг ба сөрөг бүхэл тооны эрэмбэ, тоон шулуун дээр дүрслэх нь
3 views

Order of Integers

Бүхэл тооны эрэмбэ (үргэлжлэл)
3 views