Танилцуулга

IELTS academic шалгалт ямар хэсгүүдтэй вэ? Хэрхэн бэлдэх тухай [...]
16 views

IELTS сонсох шалгалт

IELTS сонсох шалгалтын хэсгүүдийн агуулга болон форматын тухай. Next [...]
8 views

IELTS сонсох: Хэрхэн өндөр оноо авах вэ?

Энэхүү видеонд IELTS сонсох хэсэгт хэрхэн өндөр оноо авах [...]
28 views