No Picture
Математикийн англи хэл

Математикийн англи хэлний үгнүүд No 1.

Видео хичээлийн сайтын үндсэн чиглэлийн нэг нь математикийн англи хэл юм. Дэлхийн хэмжээний мэргэжилтэн болохын тулд гадаадын их дээд сургуулиудад суралцах, дотооддоо сурсан ч англи хэл дээрх мэргэжлийн ном, гарын авлагыг ашиглах, интернэтэд байгаа асар […]

No Picture
Ерөнхий

Видео хичээлийн вэбсайт

Энэхүү сайтаар математик болон бусад шинжлэх ухааны хичээлүүд, мөн өөрсдийн туршлага хуримтлуулсан салбарын сэдвүүдээр видео хичээл бэлтгэн хүргэх болно. Дэлхийн хэмжээнд өрсөлдөхүйц боловсрол эзэмших, Монгол улсын ирээдүйд нэн шаардлагатай мэргэжлүүдээр суралцах хүүхдүүдэд ямар нэг байдлаар […]